Best autobusy s.r.o.

prodej autobusů   •   autodoprava   •  archiv
 
 
 

SPLÁTKOVÝ PRODEJ:

Splátkový prodej autobusů v délce trvání až 5 let. Výhody:

  1. Okamžité vrácení DPH 19% v plné výši!
  2. Kupující je okamžitì vlastníkem autobusu!
  3. Významná výhoda uplatnit do nákladů v 1. roce až 20% PC!

LEASING:

Možnost uzavření leasingové smlouvy.

Akontace ve výši 5% - 70% z PC vybraného autobusu.

Finanční leasing na 3 - 6 let s akontací.

Zpìtný leasing na 3 - 5 roky s akontací.

Více informací Vám rádi poskytneme při konkrétní poptávce. viz kontakty